Ceník Vyzkoušejte DEMO

ZPĚTNÁ VAZBA

Zpětná vazba je proces, ve kterém jednotlivci, skupiny nebo organizace poskytují informace o výkonu, chování, výsledcích nebo jiných aspektech činnosti druhé osobě či skupině. Tato zpětná vazba může být pozitivní, když chválí úspěchy nebo dobře provedenou práci, nebo negativní, když poukazuje na oblasti pro zlepšení nebo nedostatky.

 

Zpětná vazba může být formální nebo neformální a může být poskytována různými způsoby, včetně:

  • Přímá komunikace: Jednoduchá konverzace mezi dvěma lidmi, kde jeden poskytuje zpětnou vazbu druhému.
  • Pravidelná hodnocení výkonu: Formální proces, kdy manažeři hodnotí výkon svých zaměstnanců a poskytují jim zpětnou vazbu na základě stanovených kritérií.
  • Anonymní průzkumy a dotazníky: Získání zpětné vazby od zaměstnanců, zákazníků nebo jiných zainteresovaných stran prostřednictvím anonymních dotazníků nebo průzkumů.
  • 360° zpětná vazba: Proces, kdy jednotlivec obdrží zpětnou vazbu od kolegů, podřízených, nadřízených a dalších zainteresovaných stran.
  • Technologické nástroje: Využití softwaru a aplikací k sběru a analýze zpětné vazby, například prostřednictvím průzkumů spokojenosti zákazníků nebo sociálních médií.

 

Zpětná vazba je klíčovým prvkem ve zlepšování výkonu, učení se a rozvoji, protože poskytuje cenné informace a perspektivy, které umožňují jednotlivcům a organizacím lépe porozumět svým silným stránkám a oblastem pro zlepšení.