Ceník Vyzkoušejte DEMO

ZISKOVOST

Ziskovost je míra, která vyjadřuje schopnost organizace generovat zisky nebo zvýšit hodnotu v dlouhodobém horizontu ve srovnání s náklady, které musí k tomu investovat. Jedná se o klíčový ukazatel pro hodnocení finanční výkonnosti a úspěšnosti podnikání.

 

Ziskovost může být měřena různými způsoby, a to závisí na konkrétním odvětví a cílech organizace, ale některé běžné ukazatele ziskovosti zahrnují:

  • Hrubá ziskovost: Poměr hrubého zisku (výnosy minus variabilní náklady) k výnosům.
  • Čistá ziskovost: Poměr čistého zisku (výnosy minus všechny náklady) k výnosům.
  • Ziskovost aktiv: Poměr čistého zisku k celkovým aktivům, který měří efektivitu využívání aktiv pro generování zisku.
  • Ziskovost kapitálu: Poměr čistého zisku k celkovému kapitálu, který měří schopnost generovat zisky z investovaného kapitálu.
  • Měřítko návratnosti investic (ROI): Poměr mezi ziskem a náklady na investice, který měří efektivitu investic podniku.

 

Zvyšování ziskovosti je klíčovým cílem pro podniky, protože vyšší zisky umožňují organizaci investovat do růstu, inovací a dlouhodobé udržitelnosti. Zlepšení ziskovosti lze dosáhnout prostřednictvím efektivního řízení nákladů, zvýšení tržeb, optimalizace produktového portfolia, zlepšení efektivity operací a řádného řízení rizik.