Ceník Vyzkoušejte DEMO

PRODEJNÍ CYKLUS

Prodejní cyklus je proces, kterým prochází prodejní aktivita od identifikace potenciálního zákazníka až po uzavření prodeje a poskytnutí servisu nebo podpory po prodeji. Tento cyklus může mít různou délku a složitost v závislosti na charakteru produktu nebo služby, trhu a zákazníkově rozhodovacímu procesu.

 

Prodejní cyklus obvykle zahrnuje následující fáze:

  • Prospecting (Hledání potenciálních zákazníků): Identifikace a sběr informací o potenciálních zákaznících, kteří mají zájem o produkt nebo službu.
  • Kvalifikace (Kvalifikace zájemce): Hodnocení potenciálních zákazníků a určení, zda splňují určitá kritéria pro nákup, jako je potřeba, rozpočet nebo autorita.
  • Prezentace (Prezentace nabídky): Prezentace produktu nebo služby potenciálnímu zákazníkovi a zdůvodnění, proč by měl zakoupit.
  • Překonávání námitek (Zacházení s námitkami): Reakce na případné obavy nebo námitky potenciálního zákazníka a poskytnutí informací nebo argumentů k jejich vyřešení.
  • Uzavření (Uzavření prodeje): Dokončení prodeje a uzavření obchodu.
  • Podpora po prodeji (Poskytnutí servisu nebo podpory po prodeji): Poskytnutí servisu, podpory nebo dalších potřebných opatření zákazníkovi po uzavření prodeje, jako je instalace, školení nebo údržba.

 

Je důležité, aby prodejní týmy měly jasně definovaný a efektivní prodejní cyklus, který jim umožní systematicky pracovat s potenciálními zákazníky a dosahovat co nejlepších výsledků. Prodejní cyklus se často monitoruje a analyzuje s cílem identifikovat oblasti pro zlepšení a maximalizovat konverze zájemců na zákazníky.