Ceník Vyzkoušejte DEMO

LIDSKÉ (PERSONÁLNÍ) ZDROJE

Personální zdroje, často označované také jako lidské zdroje, se vztahují na pracovní sílu organizace nebo podniku.

Zahrnují všechny zaměstnance a pracovníky, od vedení až po zaměstnance na vstupních pozicích, a jsou považovány za klíčový aktivum každé firmy.

Správa personálních zdrojů zahrnuje:

  • nábor,
  • výběr,
  • školení,
  • hodnocení,
  • motivaci zaměstnanců,
  • zajištění dodržování pracovních práv
  • a bezpečnost na pracovišti.

Efektivní řízení personálních zdrojů je zásadní pro maximalizaci produktivity a efektivity, jakož i pro budování pozitivní pracovní kultury a udržení vysoké úrovně zaměstnanecké spokojenosti.