Ceník Vyzkoušejte DEMO

FINANČNÍ ZDROJE

Finanční zdroje se odkazují na peněžní prostředky, které jsou k dispozici organizaci nebo jednotlivci pro podporu jejich činností, projektů nebo investic.

Zahrnují různé formy kapitálu, jako jsou:

  • hotovost,
  • bankovní účty,
  • investice
  • a jiné likvidní aktiva, které mohou být využity pro financování operací, nákup zboží a služeb, rozvoj podnikání, výzkum a vývoj nebo splácení dluhů.

Finanční zdroje pocházejí z různých zdrojů, včetně interních zisků, bankovních úvěrů, dotací, investic od akcionářů, crowdfundingových kampaní nebo jiných finančních nástrojů a mechanismů. Správa těchto zdrojů je klíčová pro udržitelný růst a finanční stabilitu organizace nebo podniku.