Ceník Vyzkoušejte DEMO

CRM - TVORBA SYSTÉMU EVIDENCE A ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY

CRM Systém - Customer Relationship Management (řízení vztahu se zákazníky):

Bez kvalitního systému pro řízení vztahu se zákazníky se střední a velká firma neobejde.
V řadě případů může tento systém pomoci i v malých firmách, zejména těch, které pracují s většími zakázkami a vícestupňovými nabídkami.

Díky CRM systému máte kdykoliv k dispozici všechny údaje týkající se:

  • průběhu jednotlivých zakázek od nabídky,
  • objednávky,
  • přes průběh výroby,
  • až po předání zákazníkovi.

Tento přehled však nemáte k dispozici pouze vy, ale kdokoliv ve firmě, kdo má mít ke kompletním datům přístup.

V souvislosti se zakázkou máte vždy nejen vy, ale i obchodní a ekonomické oddělení informace o jednotlivých zakázkách. S ohledem na plánování dalších zakázek máte také přehled o využití lidských zdrojů podílejících se na jejím průběhu.