Ceník Vyzkoušejte DEMO

AUTOMATIZOVANÉ KOMUNIKACE

Automatizované komunikace odkazují na proces využívání softwarových nástrojů nebo systémů pro automatické odesílání zpráv nebo komunikaci s klienty, zaměstnanci nebo jinými zúčastněnými stranami bez nutnosti manuální intervence.

Tento přístup umožňuje organizacím efektivněji spravovat hromadné zasílání e-mailů, SMS, upozornění na sociálních médiích, push notifikací v aplikacích a dalších typů zpráv. Automatizované komunikace mohou být využity pro různé účely, včetně marketingových kampaní, informování o aktualizacích produktů, poskytování zákaznické podpory nebo odesílání připomenutí. Díky automatizaci je možné personalizovat zprávy na základě předem definovaných kritérií a dat o příjemcích, což vede ke zvýšení relevance a efektivity komunikace.