Ceník Vyzkoušejte DEMO

ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽ

Administrativní zátěž odkazuje na množství papírové práce, úředních procedur, formulářů a jiných administrativních úkonů, které musí organizace nebo jednotlivci splnit, aby vyhověli právním, fiskálním nebo jiným požadavkům.

Tato zátěž často zahrnuje složité procesy a může být časově náročná, což může omezovat produktivitu a zvyšovat náklady.