Ceník Vyzkoušejte DEMO

A/B TESTOVÁNÍ

A/B testování, je metoda srovnávací analýzy, která se používá k určení, která z dvou variant (A nebo B) je efektivnější ve splnění předem stanoveného cíle. Tento proces zahrnuje prezentaci dvou verzí produktu, webové stránky, aplikace, e-mailové kampaně nebo jiného marketingového materiálu dvěma srovnatelným skupinám uživatelů ve stejném časovém období, aby se zjistilo, která varianta vykazuje lepší výkon na základě specifických metrik, jako jsou míra konverze, kliknutí, zobrazení stránky, prodej nebo jakékoli jiné relevantní ukazatele.

 

Proces A/B testování zahrnuje několik klíčových kroků:

  • Stanovení cíle: Určení, co chcete testem zlepšit, např. zvýšení míry konverze nebo snížení míry opuštění nákupního košíku.
  • Výběr metriky: Rozhodnutí o klíčové metrice, která bude použita k měření úspěšnosti každé varianty.
  • Vytvoření dvou variant: Designování dvou verzí (A a B), které se liší pouze v jednom klíčovém aspektu, aby bylo možné přesně určit, který prvek ovlivňuje výkon.
  • Rozdělení vzorku: Rozdělení cílového publika na dvě náhodně vybrané, ale srovnatelné skupiny.
  • Provedení testu: Souběžné spuštění obou variant mezi vybranými skupinami po stanovené časové období.
  • Analýza výsledků: Srovnání výkonu variant na základě zvolené metriky a určení vítězné varianty.

A/B testování je silným nástrojem pro informované rozhodování, protože umožňuje zjistit, které změny skutečně vedou k lepším výsledkům, a tím pomáhá optimalizovat marketingové strategie, uživatelské zážitky a celkovou efektivitu produktů.